Ocena użytkowników: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Plików:
VideoDownloader
(1 vote)
Data 15-04-2015 13:52:07 Wielkość 11.99 KB Download 3 Pobierz

 

YouTube VideoDownloader


Posłużę się następującym linkiem : http://www.youtube.com/watch?v=0uuYicF9eUg

Na początek potrzebny będzie VideoID z linku źródłowego :

NameValueCollection queryCollection = HttpUtility.ParseQueryString
(new Uri(this.YouTubeLink).Query);
if (queryCollection.AllKeys.Contains("v"))
  VideoID = queryCollection["v"];

 

Mając VideoID="0uuYicF9eUg" możemy pobrać informację o pobieranym filmiku, korzystając z poniższego linku.

private const string GetVideoInfoUrl = "http://www.youtube.com/get_video_info?&video_id={0}"; 
    private bool GetVideoInfo()
    {
      try
      {
        string videoInfoPageSource = DownloadPage(string.Format(GetVideoInfoUrl, VideoID));

        if (String.IsNullOrEmpty(videoInfoPageSource) || String.IsNullOrWhiteSpace(videoInfoPageSource))
          return false;

        this.videoInfoCollection = HttpUtility.ParseQueryString(videoInfoPageSource);

        this.VideoTitle = videoInfoCollection["title"];
        this.VideoTime = videoInfoCollection["length_seconds"];
        this.Thumbinal = videoInfoCollection["thumbnail_url"];

        return true;
      }
      catch { return false; }
    }

W tym momencie mamy już "Tytuł", "Czas trwania (w sekundach)", oraz link do obrazu miniatury.

 

Lista dostępnych formatów video.

      string availableSizes = this.videoInfoCollection["fmt_list"];

      List<string> size_list = new List<string>(availableSizes.Split(",".ToCharArray()));
      foreach (string format in size_list)
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(format.Trim()))
          continue;
        string[] q = format.Split("/".ToCharArray());
        VideoSizes.Add(byte.Parse(q[0]), q[1]);
      };

 

Teraz czas wybrać linki do dostępnych formatów video.

      string availableUrls = this.videoInfoCollection["url_encoded_fmt_stream_map"];

      if (availableUrls == string.Empty) { return false; }

      List<string> urlsList = new List<string>(availableUrls.Split(",".ToCharArray()));

      foreach (string format in urlsList)
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(format.Trim()))
          continue;
        NameValueCollection formatInfoCollection = HttpUtility.ParseQueryString(format);
        string itag = formatInfoCollection["itag"];

        byte formatCode = byte.Parse(itag);
        string vSize = VideoSizes[formatCode];

        string urlEncoded = string.Format("{0}&fallback_host={1}&signature={2}",
          new object[] 
            {
              formatInfoCollection["url"],
              formatInfoCollection["fallback_host"],
              formatInfoCollection["sig"]
            });

        Uri url = new Uri(HttpUtility.UrlDecode(HttpUtility.UrlDecode(urlEncoded)));

        DownloadLinks.Add(
          new VideoInfo
          {
            Title = videoInfoCollection["title"],
            VideoSize = vSize,
            VideoTime = videoInfoCollection["length_seconds"],
            FormatCode = formatCode,
            DownloadUrl = url.AbsoluteUri,
          }
        );
      };

 

Rozmiar pliku filmiku dla każdego z dostępnych formatów trzeba już pobrać indywidualnie dla każdego linka. Poprzez odwołanie się do adresu i pobrania wielkości kontekstu.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Korzystając z komponentu WebBrowser często mamy dźwięk (klik) po przeładowaniu strony. Nie zawsze jest to przyjemne i czasami wypada go wyłączyć.

Możemy to zrobić korzystając z poniższej metody (Microsoft)

  #region URL sound disable - microsoft

  /// <summary>
  /// Enables or disables a specified Internet Explorer feature control
  /// Minimum availability: Internet Explorer 6.0
  /// Minimum operating systems: Windows XP SP2
  /// </summary>
  public class URLSecurityZoneAPI
  {
    /// <summary>
    /// Specifies where to set the feature control value
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537168%28VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    public enum SetFeatureOn : int
    {
      THREAD = 0x00000001,
      PROCESS = 0x00000002,
      REGISTRY = 0x00000004,
      THREAD_LOCALMACHINE = 0x00000008,
      THREAD_INTRANET = 0x00000010,
      THREAD_TRUSTED = 0x00000020,
      THREAD_INTERNET = 0x00000040,
      THREAD_RESTRICTED = 0x00000080
    }

    /// <summary>
    /// InternetFeaturelist
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537169%28v=VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    public enum InternetFeaturelist : int
    {
      OBJECT_CACHING = 0,
      ZONE_ELEVATION = 1,
      MIME_HANDLING = 2,
      MIME_SNIFFING = 3,
      WINDOW_RESTRICTIONS = 4,
      WEBOC_POPUPMANAGEMENT = 5,
      BEHAVIORS = 6,
      DISABLE_MK_PROTOCOL = 7,
      LOCALMACHINE_LOCKDOWN = 8,
      SECURITYBAND = 9,
      RESTRICT_ACTIVEXINSTALL = 10,
      VALIDATE_NAVIGATE_URL = 11,
      RESTRICT_FILEDOWNLOAD = 12,
      ADDON_MANAGEMENT = 13,
      PROTOCOL_LOCKDOWN = 14,
      HTTP_USERNAME_PASSWORD_DISABLE = 15,
      SAFE_BINDTOOBJECT = 16,
      UNC_SAVEDFILECHECK = 17,
      GET_URL_DOM_FILEPATH_UNENCODED = 18,
      TABBED_BROWSING = 19,
      SSLUX = 20,
      DISABLE_NAVIGATION_SOUNDS = 21,
      DISABLE_LEGACY_COMPRESSION = 22,
      FORCE_ADDR_AND_STATUS = 23,
      XMLHTTP = 24,
      DISABLE_TELNET_PROTOCOL = 25,
      FEEDS = 26,
      BLOCK_INPUT_PROMPTS = 27,
      MAX = 28
    }

    /// <summary>
    /// Enables or disables a specified feature control.
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537168%28VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    [DllImport("urlmon.dll", ExactSpelling = true), PreserveSig, SecurityCritical, SuppressUnmanagedCodeSecurity]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Error)]
    private static extern int CoInternetSetFeatureEnabled(int featureEntry, [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] int dwFlags, bool fEnable);

    /// <summary>
    /// Determines whether the specified feature control is enabled.
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537164%28v=VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    [DllImport("urlmon.dll", ExactSpelling = true), PreserveSig, SecurityCritical, SuppressUnmanagedCodeSecurity]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Error)]
    private static extern int CoInternetIsFeatureEnabled(int featureEntry, int dwFlags);

    /// <summary>
    /// Set the internet feature enabled/disabled
    /// </summary>
    /// <param name="feature">The feature from <c>InternetFeaturelist</c></param>
    /// <param name="target">The target from <c>SetFeatureOn</c></param>
    /// <param name="enabled">enabled the feature?</param>
    /// <returns><c>true</c> if [is internet set feature enabled] [the specified feature]; otherwise, <c>false</c>.</returns>
    public static bool InternetSetFeatureEnabled(InternetFeaturelist feature, SetFeatureOn target, bool enabled)
    {
      return (CoInternetSetFeatureEnabled((int)feature, (int)target, enabled) == 0);
    }

    /// <summary>
    /// Determines whether the internet feature is enabled.
    /// </summary>
    /// <param name="feature">The feature from <c>InternetFeaturelist</c></param>
    /// <param name="target">The target from <c>SetFeatureOn</c></param>
    /// <returns><c>true</c> if the internet feature is enabled; otherwise, <c>false</c>.
    /// </returns>
    public static bool IsInternetSetFeatureEnabled(InternetFeaturelist feature, SetFeatureOn target)
    {
      return (CoInternetIsFeatureEnabled((int)feature, (int)target) == 0);
    }
  }

  #endregion URL sound disable - microsoft

A następnie wywołać w następujący sposób :

URLSecurityZoneAPI.InternetSetFeatureEnabled(
        URLSecurityZoneAPI.InternetFeaturelist.DISABLE_NAVIGATION_SOUNDS,
        URLSecurityZoneAPI.SetFeatureOn.PROCESS, true);