Ocena użytkowników: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Plików:
VideoDownloader
(1 vote)
Data 15-04-2015 13:52:07 Wielkość 11.99 KB Download 3 Pobierz

 

YouTube VideoDownloader


Posłużę się następującym linkiem : http://www.youtube.com/watch?v=0uuYicF9eUg

Na początek potrzebny będzie VideoID z linku źródłowego :

NameValueCollection queryCollection = HttpUtility.ParseQueryString
(new Uri(this.YouTubeLink).Query);
if (queryCollection.AllKeys.Contains("v"))
  VideoID = queryCollection["v"];

 

Mając VideoID="0uuYicF9eUg" możemy pobrać informację o pobieranym filmiku, korzystając z poniższego linku.

private const string GetVideoInfoUrl = "http://www.youtube.com/get_video_info?&video_id={0}"; 
    private bool GetVideoInfo()
    {
      try
      {
        string videoInfoPageSource = DownloadPage(string.Format(GetVideoInfoUrl, VideoID));

        if (String.IsNullOrEmpty(videoInfoPageSource) || String.IsNullOrWhiteSpace(videoInfoPageSource))
          return false;

        this.videoInfoCollection = HttpUtility.ParseQueryString(videoInfoPageSource);

        this.VideoTitle = videoInfoCollection["title"];
        this.VideoTime = videoInfoCollection["length_seconds"];
        this.Thumbinal = videoInfoCollection["thumbnail_url"];

        return true;
      }
      catch { return false; }
    }

W tym momencie mamy już "Tytuł", "Czas trwania (w sekundach)", oraz link do obrazu miniatury.

 

Lista dostępnych formatów video.

      string availableSizes = this.videoInfoCollection["fmt_list"];

      List<string> size_list = new List<string>(availableSizes.Split(",".ToCharArray()));
      foreach (string format in size_list)
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(format.Trim()))
          continue;
        string[] q = format.Split("/".ToCharArray());
        VideoSizes.Add(byte.Parse(q[0]), q[1]);
      };

 

Teraz czas wybrać linki do dostępnych formatów video.

      string availableUrls = this.videoInfoCollection["url_encoded_fmt_stream_map"];

      if (availableUrls == string.Empty) { return false; }

      List<string> urlsList = new List<string>(availableUrls.Split(",".ToCharArray()));

      foreach (string format in urlsList)
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(format.Trim()))
          continue;
        NameValueCollection formatInfoCollection = HttpUtility.ParseQueryString(format);
        string itag = formatInfoCollection["itag"];

        byte formatCode = byte.Parse(itag);
        string vSize = VideoSizes[formatCode];

        string urlEncoded = string.Format("{0}&fallback_host={1}&signature={2}",
          new object[] 
            {
              formatInfoCollection["url"],
              formatInfoCollection["fallback_host"],
              formatInfoCollection["sig"]
            });

        Uri url = new Uri(HttpUtility.UrlDecode(HttpUtility.UrlDecode(urlEncoded)));

        DownloadLinks.Add(
          new VideoInfo
          {
            Title = videoInfoCollection["title"],
            VideoSize = vSize,
            VideoTime = videoInfoCollection["length_seconds"],
            FormatCode = formatCode,
            DownloadUrl = url.AbsoluteUri,
          }
        );
      };

 

Rozmiar pliku filmiku dla każdego z dostępnych formatów trzeba już pobrać indywidualnie dla każdego linka. Poprzez odwołanie się do adresu i pobrania wielkości kontekstu.