Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Korzystając z komponentu WebBrowser często mamy dźwięk (klik) po przeładowaniu strony. Nie zawsze jest to przyjemne i czasami wypada go wyłączyć.

Możemy to zrobić korzystając z poniższej metody (Microsoft)

  #region URL sound disable - microsoft

  /// <summary>
  /// Enables or disables a specified Internet Explorer feature control
  /// Minimum availability: Internet Explorer 6.0
  /// Minimum operating systems: Windows XP SP2
  /// </summary>
  public class URLSecurityZoneAPI
  {
    /// <summary>
    /// Specifies where to set the feature control value
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537168%28VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    public enum SetFeatureOn : int
    {
      THREAD = 0x00000001,
      PROCESS = 0x00000002,
      REGISTRY = 0x00000004,
      THREAD_LOCALMACHINE = 0x00000008,
      THREAD_INTRANET = 0x00000010,
      THREAD_TRUSTED = 0x00000020,
      THREAD_INTERNET = 0x00000040,
      THREAD_RESTRICTED = 0x00000080
    }

    /// <summary>
    /// InternetFeaturelist
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537169%28v=VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    public enum InternetFeaturelist : int
    {
      OBJECT_CACHING = 0,
      ZONE_ELEVATION = 1,
      MIME_HANDLING = 2,
      MIME_SNIFFING = 3,
      WINDOW_RESTRICTIONS = 4,
      WEBOC_POPUPMANAGEMENT = 5,
      BEHAVIORS = 6,
      DISABLE_MK_PROTOCOL = 7,
      LOCALMACHINE_LOCKDOWN = 8,
      SECURITYBAND = 9,
      RESTRICT_ACTIVEXINSTALL = 10,
      VALIDATE_NAVIGATE_URL = 11,
      RESTRICT_FILEDOWNLOAD = 12,
      ADDON_MANAGEMENT = 13,
      PROTOCOL_LOCKDOWN = 14,
      HTTP_USERNAME_PASSWORD_DISABLE = 15,
      SAFE_BINDTOOBJECT = 16,
      UNC_SAVEDFILECHECK = 17,
      GET_URL_DOM_FILEPATH_UNENCODED = 18,
      TABBED_BROWSING = 19,
      SSLUX = 20,
      DISABLE_NAVIGATION_SOUNDS = 21,
      DISABLE_LEGACY_COMPRESSION = 22,
      FORCE_ADDR_AND_STATUS = 23,
      XMLHTTP = 24,
      DISABLE_TELNET_PROTOCOL = 25,
      FEEDS = 26,
      BLOCK_INPUT_PROMPTS = 27,
      MAX = 28
    }

    /// <summary>
    /// Enables or disables a specified feature control.
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537168%28VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    [DllImport("urlmon.dll", ExactSpelling = true), PreserveSig, SecurityCritical, SuppressUnmanagedCodeSecurity]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Error)]
    private static extern int CoInternetSetFeatureEnabled(int featureEntry, [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] int dwFlags, bool fEnable);

    /// <summary>
    /// Determines whether the specified feature control is enabled.
    /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537164%28v=VS.85%29.aspx
    /// </summary>
    [DllImport("urlmon.dll", ExactSpelling = true), PreserveSig, SecurityCritical, SuppressUnmanagedCodeSecurity]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Error)]
    private static extern int CoInternetIsFeatureEnabled(int featureEntry, int dwFlags);

    /// <summary>
    /// Set the internet feature enabled/disabled
    /// </summary>
    /// <param name="feature">The feature from <c>InternetFeaturelist</c></param>
    /// <param name="target">The target from <c>SetFeatureOn</c></param>
    /// <param name="enabled">enabled the feature?</param>
    /// <returns><c>true</c> if [is internet set feature enabled] [the specified feature]; otherwise, <c>false</c>.</returns>
    public static bool InternetSetFeatureEnabled(InternetFeaturelist feature, SetFeatureOn target, bool enabled)
    {
      return (CoInternetSetFeatureEnabled((int)feature, (int)target, enabled) == 0);
    }

    /// <summary>
    /// Determines whether the internet feature is enabled.
    /// </summary>
    /// <param name="feature">The feature from <c>InternetFeaturelist</c></param>
    /// <param name="target">The target from <c>SetFeatureOn</c></param>
    /// <returns><c>true</c> if the internet feature is enabled; otherwise, <c>false</c>.
    /// </returns>
    public static bool IsInternetSetFeatureEnabled(InternetFeaturelist feature, SetFeatureOn target)
    {
      return (CoInternetIsFeatureEnabled((int)feature, (int)target) == 0);
    }
  }

  #endregion URL sound disable - microsoft

A następnie wywołać w następujący sposób :

URLSecurityZoneAPI.InternetSetFeatureEnabled(
        URLSecurityZoneAPI.InternetFeaturelist.DISABLE_NAVIGATION_SOUNDS,
        URLSecurityZoneAPI.SetFeatureOn.PROCESS, true);