Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 W skryptach instalatora Inno Setup mamy parę możliwości nadania wersji dla pliku wynikowego.

1. Inkrementacja lokalnej zmiennej.

Polega na zapisani informacji w lokalnym katalogu informacji o aktualnej wersji i jej inkrement przy każdej kompilacji. Poniżej zamieszczony kod dopisujemy bezpośrednio w (na początku) skryptu kompilatora.

#define BuildNumber Int(ReadIni(SourcePath + "BuildInfo.ini","Info","Build","-1"))
#expr BuildNumber = BuildNumber + 1
#expr WriteIni(SourcePath + "BuildInfo.ini","Info","Build", BuildNumber)

 Następnie w sekcji [SETUP] umieszczamy następujący wpis

 

#define InstallerVersion        "1.0.0."+Str(BuildNumber)

[Setup]
....
AppVersion={#InstallerVersion}
....

Przy każdej kompilacji BuildNumber będzie zwiększony o 1. A tym samym numer wersji instalatora.

 

 

2. Pobranie informacji z głownego pliku (aplikacja/DLL)

Tu jest jeszcze prostsze rozwiązanie. Pobieramy informację z pliku

 

#define InstallerVersion       GetFileVersionString("..\PathToYourFile\Application.exe")

I jak powyżej umieszczamy to w sekcji [SETUP].

[Setup]
....
AppVersion={#InstallerVersion}
....